בית ספר שנקר חולון

בית הספר ע''ש ב.צ. שנקר, חולון

תמונות תחילת שנה

אודותינו

ייחודיות בית ספרית - "מצוינות כדרך חיים"

רשימות ציוד לכיתות לשנת תשע"ח

רשימות ציוד לשנת לימודים תשע"ח

הורים יקריםלנוחיותכם, מצורפות רשימות של הציוד הנדרש לשנת לימודים תשע"ח

מחיי בית הספר

פעילות לקראת ראש השנה

שלום כיתה א

מידע להורים

הערכת תלמידים - חוזר מנכ"ל

לוח זמנים יומי

מוגנות- תוכנית למניעת אלימות מילולית ופיזית

אורחות החיים בבית הספר

ספרייה

שעות הפתיחה של הספרייה

תערוכת מצעד הספרים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA