יום ד', ט’ בסיון תשע”ח
דף הבית מידעון חודשי עולים לכיתה א' גלריית תמונות המנון למידה בחירום קישורים יצירת קשר

המוגנות תוכנית המוגנות מופעלת בביה"ס מזה מספר שנים מתוך מטרה לטפח את תחושת המוגנות של התלמידים. מטרה זו עונה על הצורך והרצון שבית הספר יהווה סביבה מוגנת ובטוחה עבור התלמידים והמורים, לכל הילדים קיימת הזכות לחיות בשלום וללא חשש מפגיעות פיזיות ופגיעות חברתיות ולכל הורה הזכות לשלוח את ילדיו לבית ספר שיבטיח את מוגנותם. מחובתם של כל באי הבית לקחת אחריות אישית על מעשיהם ולהגן על זכויות הזולת. על הצוות החינוכי מוטלת האחריות להבטיח את מוגנותם הפיזית והנפשית של כלל התלמידים . בביה"ס 2 חוקים ומדרג תגובות המחייבים את כל באי בתי הספר. על פי החוקים הבית -ספריים : 1. אלימות פיזית מכל סוג שהוא אסורה בתכלית האיסור. אין לפגוע בזולת מתוך כוונה,כחלק ממשחק או מתוך חוסר שיקול דעת ורשלנות. אין להביא חפצים העלולים לשמש לפגיעה באחר.התנהגות מסכנת אסורה בהחלט! כחלק ממשחק בכוונה או שלא בכוונה. עם תוצאה או ללא תוצאה. 2. אלימות חברתית מכל סוג שהוא אסורה בהחלט! אין לאיים, להעליב, להציק, להחרים או להשתמש לרעה באמצעים טכנולוגיים. · לכל מורה בבית הספר יש פנקס דוחות שאותו הוא ממלא במידה ונתקל במקרה של אלימות. · לכל דו"ח ארבעה העתקים: 1. לתלמיד 2. למחנך הכיתה 3. להנהלה 4. נשאר בפנקס המורה. · על מנת שהתוכנית תפעל בהצלחה חשוב שכל אחד מחברי הצוות יגלה אחריות ועקביות בהפעלתה. · שיתוף הפעולה של ההורים בישום התוכנית משפיע באופן משמעותי את מופעי האלימות. דרכי אכיפה פעם ראשונה מתן דו"ח 2. שלילת הפסקה ותיעוד האירוע 3. שיחה עם התלמיד 4. יידוע הורים. פעם שנייה 1. מתן דו"ח 2. שלילת הפסקה 3. תיעוד האירוע ושיחה עם התלמיד 4. הזמנת הורים לשיחה עם המחנכת. פעם שלישית מתן דו"ח 2. שלילת הפסקה 3. תיעוד ושיחה עם התלמיד 4. הזמנת הורים לשיחה. פעם רביעית השעיה מיום לימודים והזמנת הורים לשיחה עם המנהלת. במקרה של אירוע חריג במיוחד - (אלימות פיזית או חברתית אשר גרמה לתוצאה חמורה), התלמיד/ה יושעה/תושעה באופן מיידי. פרטי האירוע ידווחו מיידית למפקחת ביה"ס ולמחלקת החינוך בעיר.